Stig SMØNFA 90 och Ulf SM5LXT 60 år

Måndagen den 26 januari 2015 gratulerar vi följande två medlemmar:

90 år fyller Stig Grennstam, SMØNFA, Bromma. Han fick sitt A-certifikat utskrivet den 2 december 1981 och bara en vecka senare blev han medlem i SSA. QTH har varit Bromma under många år, men även Hunnebostrand har varit en tillflykt under sommarhalvåret. Stig har alltid tyckt om telegrafi och varit/är medlem i HSC, High Speed Club. QSL-kortet är från ett QSO med Gunnar SM7QY den 4 april 1982 på 80 meter CW, förstås.

NFA_m 82

Ulf Björling, SM5LXT, fyller 60 år. Han har bott på samma adress i Norrköping sedan T-certifikat #16565 skrevs ut den 11 december 1980. Medlem i SSA blev han den 20 februari 1981.

Ett stort grattis till Stig och Ulf!

Författare: SM6JSM