Stig SM6DPF 85, Lars-Göran SM4GOH 70 och Kenneth SMØTVA 50 år

Tisdagen den 26 september 2017 gratulerar vi följande tre jubilarer:

Stig Hansson, SM6DPF, Lysekil, fyller 85 år. På senhösten 1962 blev han medlem och hade den enkla adressen Hedekas, vilket är en ort c:a två mil norr om Munkedal i Bohuslän. 1966 kom tillägget Box 51 och år 2000 en riktig gatuadress; Edsvägen 1. 1996 fanns en fritidsadress med, och 2010 bosatte sig Stig permanent i byn Berga; endast 100 meter till en av de många vikarna norr om Lysekil. Stig är aktiv i diverse evenemang som t.ex. SOCWA, SCAG Sprint Cup SL-testen, Svenska sjöar, SKD, RDA, SMHSC plus ett antal contests. Stig innehar två contestsignaler SA6B och 8S6A. QSL-kortet är från allra första början; QSO med Roy SM5AIY på 3,5 Mc CW på juldagen 1962. Stig var en av de första att nappa på erbjudandet om Ständigt Medlemskap; #97 i mars 1999. Vi har haft nöjet att se Stig här i Karlsborg på många DX-möten.

Lars-Göran Persson, SM4GOH, Örebro, fyller 70 år. Han blev medlem i SSA den den 9 maj 1974 och är en registerförares önskedröm eftersom han inte ändrat adress på hela tiden. QTH ligger i sydöstra delen av Örebro. Lars-Göran har naturligtvis även varit med i ÖSA Örebro Sändaramatörer, SK4BX, hela tiden och varit stugvärd, medlem i valberedningen m.m. På nätet finns bl.a. ett trevligt foto från ett grillparty vid klubbstugan i Ormesta 1969. Lars-Göran har provat på det mesta inom hobbyn, contests och diplomjakt. QSL-kortet har vi fått från Lennart SM4CJY i Hallsberg som den 18 maj 1974 hade QSO med Lars-Göran på 144 MHz FM; som körde mobilt.

Kenneth B Wernström, SMØTVA, Huddinge, fyller 50 år. Han blev lyssnarmedlem SMØ-7576 i slutet av 1990, men den 20 december fick han sin signal och T-certifikat #72134. QTH var Tyresö, och där har Kenneth bott på ett par adresser innan han 2008 meddelade att han flyttat till Vårby. På 90-talet fanns ett fritidsQTH utanför Eksjö noterat. Efter åtta år i Vårby är nu sydöstra delen av Huddinge QTH sedan 2016. Inget QSL i arkivet.

Vi hurrar för Stig, Lars-Göran och Kenneth!

Författare: SM6JSM