Stig SM5XD 92, Sven SMØJIL 75 och Roland SMØLMA 70 år

Söndagen den 15 juni firar vi följande tre medlemmar:

.xd_m
Stig Sjölander, SM5XD, Spånga, fyller 92 år. Stig ansökte om medlemskap redan den 4 december 1945, då det fortfarande var sändningsförbud efter andra världskriget. Stig blev antagen som medlem och fick lyssnarsignalen SM5-731. Sedan den 16 februari 2001 är Stig Ständig Medlem #198. 1947 fick han signalen SM5XD. QSL-kortet här ovan är från ett QSO med SM5PE. Det är extra intressant på grund av att datumet är skrivet som den 3 januari 1946 då det fortfarande var sändningsförbud… Datumet på SSA:s stämpel är 4 september 1948 (klicka på bilden här nedan), så jag är ganska säker på att QSO:t var den 4 januari 1947 (ni vet hur lätt det är att skriva fel årtal de första dagarna varje år), eller möjligtvis 1948. Vi får se om Stig kan reda ut det hela åt oss med hjälp av någon gammal loggbok.
SM5XD bak
Jag kan inte undanhålla er Stigs ansökan om medlemskap i SSA som är ett av de absolut äldsta i arkivet. Klicka för att läsa den intressanta ingressen. Man var tvungen att ha två rekommendationer på ansökningsblanketten om man inte hade sändarlicens.
SM5XD ans

75 år fyller SMØJIL, Sven Mohlin, i Sollentuna, där han bott sedan han blev medlem i SSA den 2 oktober 1980. Sven bor endast 970 meter från SSA:s kansli.

70 år fyller SMØLMA, Roland Petersson, Grisslehamn. Även Roland bor kvar i den ort han bodde i då han blev medlem i SSA den 15 december 1980, två månader efter Sven här ovan. Grisslehamn ligger i Norrtälje kommun, c:a 10 mil nordost om Stockholm.

Vi gratulerar våra tre jubilarer!

Författare: SM6JSM