Stig SM5CS 92, Kjell SM2-8306 och Bertil SM4EDK 70 och Mikael SM7HUY 60 år

Söndagen den 18 september gratulerar vi fyra medlemmar.

 

Västerås Radioklubb

Foto: SM5KRI Krister

För tredje året i rad har vi äran att gratulera Stig Sandberg, SM5CS som fyller 92 år. Som jag skrev för två år sedan på 90-årsdagen så blev Stig medlem i SSA i mitten av 40-talet. Han bodde då på Drottningholmsvägen på Kungsholmen i Stockholm, enligt Telegrafverkets E:22 1948. Våren 1950 flyttade han till Arboga, 1962 till Irsta utanför Västerås. 1979 flyttade Stig in till sta’n och sedan 2008 bor han i stadsdelen Malmaberg, drygt tre kilometer från centrum. QSL-kortet är från den 31 januari 1990 då Stig hade ett QSO med Knut SM5FH på 80 meter SSB.

CS_m 90

70 år fyller Kjell Lidström, SM2-8306, Bureå. Han blev medlem den 15 augusti 2011. Kjell bor i den norra delen av Bureå, en tätort i Skellefteå kommun. Orten har nästan 2500 invånare och är belägen 20 km söder om Skellefteå och drygt elva mil norr om Umeå utmed E4:an.

Även Bertil Israels, SM4EDK, fyller 70 år. Han är enligt Radiobyråns register född i Falun, men alltsedan den 17 oktober 1968 när B-certifikat #8510 skrevs ut bor Bertil i byn Boda, c:a tre kilometer sydväst om Svärdsjö. Medlem i SSA blev Bertil den 7 november 1968. Bertil bor bara drygt 100 meter från sjön Liljan. Lennart SM4CJY hade den 4 april 1969 ett QSO med Bertil på 80 meter CW, och resultatet i form av ett QSL-kort ser ni här ovan. Bertils station bestod av TX DX-60B (75 watt), RX SR-21A och en dipol.

edk-69

Mikael Olofsson, SM7HUY, fyller 60 år. Han fick sitt B-certifikat #12045 utskrivet den 15 september 1976 vilket rapporterades i QTC #11 1976 under rubriken Nya signaler. QTH har hela tiden varit Knislinge, en drygt 3000 invånare stor tätort i Östra Göinge kommun cirka 20 km norr om Kristianstad. Mikael bor ungefär två kilometer öster om själva Knislinge. Inget QSL-kort har hittats i arkivet.

Vi hurrar för våra fyra medlemmar Stig, Kjell, Bertil och Mikael!

Författare: SM6JSM