Sten-Åke SM3BFH 75 och Ulf SMØFXK 60 år

Onsdagen den 8 juni firar vi två medlemmar lite extra:

BFH 81

Sten-Åke Körner, SM3BFH, Östersund, fyller 75 år. När han den 29 maj 1973 fick sitt B-certifikat #10342 utskrivet bodde Sten-Åke i Kiruna. QSL-kortet visar en vacker vy över staden med gruvan i bakgrunden, och är från ett QSO med Elwir SM7EL den 30 september 1981 på 40 meter SSB. Sten-Åke hade en Uniden 2020 och en W3DZZ. Den 5 november 1973 blev Sten-Åke medlem i SSA. Enligt Televerket föddes Sten-Åke i Östersund, och dit har han återvänt. Sedan Sten-Åke åter blev medlem år 2001 har han bott drygt två kilometer sydost om centrum. På Google Earth Street View kan man skymta antennen bakom huset.

FXK 72

Ulf Nordström, SMØFXK, Gustavsberg, fyller 60 år. Han är enligt Televerket född på Lidingö och där bodde Ulf i stadsdelen Käppala den 13 juni 1972 när han fick sitt C-certifikat #9951. 1981 flyttade Ulf närmare Lidingöbron, c:a 4 km från brofästet, men år 2007 (tror jag) blev Gustavsberg på Värmdö det nya QTH:t. QSL-kortet är från den 2 december 1972 då Ulf hade ett QSO på 80 meter CW med Knut SM5FH, Klicka på bilden så ser ni tydligt vilken utrustning Ulf hade vid denna tid.

Ett stort grattis till Sten-Åke och Ulf!

Författare: SM6JSM