SSA:s valberedning informerar och söker kandidater

Vid SSA:s årsmöte valdes följande personer till valberedning.

SM3FJF Jörgen, SM5OCK Håkan, SM0DZB Tore (sammankallande)
och SM7NTJ Lorentz.

Valberedningen ska söka kandidater till förtroendeposter både inom och utom kretsen av förtroendevalda. Vi skall senast 15 november publicera förslag på nomineringar till förtroendeposter inom SSA och i vårt aktiva sökande efter kandidater ska vi eftersträva en bred geografisk representation.

Valberedningen vill att ni redan nu inkommer med förslag på kandidater.
Vi nås enklast via e-post
valberedningen@ssa.se

Valberedningen kommer att informera medlemmarna om sitt arbete, i tidningen QTC, på SSA-webbplats samt genom SSA-bulletinen.

SM0DZB Tore sammankallande

Författare: SM6ZEM