SSA:s valberedning informerar

SSA:s valberedning informerar:

Valberedningen har per den 1 januari 2023 inte fått några motförslag till sitt förslag på

kandidater till förtroendeposter inom föreningen SSA.

Poströstningen avlyses därför och förslaget från valberedningen överlämnas till årsmötet 2023 för fastställande.

Valberedningen

SM0DZB Tore sammankallande

2023-01-09

e-post valberedningen@ssa.se

 

Författare: SM5YRA