SSA valberedning informerar

Efter årsmötet i Borgholm den 28 april 2024 ingår följande personer i valberedningen:

Per Gedda SM2MTR Tel: 076-864 93 04

Håkan Karlsson SM5OCK Tel: 070-630 94 66

Valentin Eriksson SM6VYP Tel: 073-979 06 99

Robert Malmqvist SM0TAE Tel: 070- 555 38 49

Valberedningen har mandat att lämna förslag på kandidater till förtroendeposter för Föreningen Sveriges Sändareamatörer, SSA, och ska presentera dessa senast 15 november.

Valberedningen önskar nu förslag på kandidater inför årsmötet 2025 och vi nås enklast via mail: valberedningen@ssa.se För att vi ska kunna använda ditt förslag, så ber vi dig bifoga dina kontaktuppgifter. Du är naturligtvis också välkommen att kontakta någon av oss i valberedningen per telefon enligt ovan.

De poster som ska väljas under årsmötet 2025 är följande:

Ordförande på 2 år. Idag: Jens Zander SM0HEV

Kassaförvaltare på 2 år. Idag: Dag Florén SM0KDG

Styrelseledamot på 2 år. Idag: Tomas Thelberg SM2OAE

Styrelseledamot på 1 år. Idag: Vakant (Fyllnadsval)

Revisor på 1 år. Idag: Per Ewing SA7AGV

Revisor på 1 år. Idag: Peter Rosenthal SM0BSO

Ersättare till revisor på 1år. Idag: Erik Edblad SM3EXM

Styrelsen består också av följande post, som är vald till årsmötet 2026:

Vice ordförande: Jonas Hultin SM5PHU

Valberedningen kommer informera medlemmarna om valen och sitt arbete i tidningen QTC, SSA-hemsida (www.ssa.se) samt SSA-bulletinen.

För valberedningen

Robert Malmqvist/SM0TAE

(Sammankallande)

Ladda ner texten som pdf HÄR

Author: SM5YRA