Ssa.se och QTC söker bilder av amatörradio

■  Vår nya webbplattform har öppnat möjligheter att bygga upp en bildbank, som vi kan använda för att illustrera notiser och artiklar. Bildernas gemensamma tema är amatörradio. De kan visa olika sidor av hobbyn och vara från olika tidsepoker. Var inte rädd för närbilder, personer fotograferade på långt avstånd går sällan att känna igen; detaljer fotograferade på långt håll går ofta inte att urskilja och lämpar sig därför sällan för publicering.
Observera: Vi vänder oss till radioamatörer som kostnadsfritt vill ställa bilder till vårt förfogande. Vi har inte möjligheter att betala ersättning för eventuella publiceringar. Vi kan inte garantera att bilder som skickas in till bildbanken kommer att publiceras.

När du skickar in en bild
Tänk på att ange
1. ditt namn och telefonnummer, så att vi enkelt kan kontakta dej,
2. att bilden kostandsfritt står till redaktionens förfogande och att ingen copyright förhindrar publicering;
3. om möjligt fotografens namn.
4. vad bilden föreställer, när och i vilket sammanhang den är tagen och
5. Glöm inte bildtext. Tala om vilka personer som syns på bilden, gärna från vänster (mest vanligt).
6. Använd gärna filformatet jpg.

Skicka dina bilder till webbredaktionen
Om du vill bidra: mejla din bild/dina bilder till SSA:s Webbredaktion.
Vi tackar på förhand för din medverkan.
73
//erik SM7DZV

 

 

Författare: SM7DZV