ssa.se gick ner efter överbelastningsattack

Publicerat klockan 1659
SSA:s hemsida har under dagen och tills för någon timme sedan varit nere på grund av överbelastning. Problemet är åtminstone temporärt åtgärdat. Varifrån angreppet eller angreppen kom är ännu inte klarlagt men är under utredning.

För att  förhindra otillåten inloggning till sidan har vår systemprogrammerare sedan några veckor tillbaka lagt in en spärr som medför att den som anger felaktigt lösenord upprepade gånger blir stoppad. Det sker genom att den aktuella datorns ip-nummer spärras. Skyddsåtgärden har införts för att förhindra obehörig access till ssa.se, men den kan även drabba SSA-medlemmar som vill logga in på olika skyddade areor men som fumlar med sina lösenord.
Mot bakgrund av det inträffade finns det anledning att på nytt betona vikten av att använda ett kvalificerat antivirus- och säkerhetsprogram till sina datorer. Läs mer på Wikipedia. Där finns också en förteckning över leverantörer av säkerhetsprogram för datorer. Generellt uttryckt kan man säga, att den som haft råd att köpa en dator inte har råd att spara in på de hundralappar om året som ett säkerhetsprogram kostar.

//Erik SM7DZV

 

Författare: SM7DZV