SSA Årsmöte 2020 genomfördes

SSA Årsmöte 2020 genomfördes den 6/10 över Skype. 138 medlemmar hade röstat, huvuddelen elektroniskt på hemsidan. En övertygande majoritet hade röstat Ja till samtliga lagda förslag.

Det innebär att vi formellt nu kan hälsa Bernt, SA6RTJ välkommen till styrelsen och att Jonas, SM5PHU kvarstår som vice ordföranden ytterligare två år. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Protokoll kommer, som vanligt, att publiceras på vår hemsida. Efter inloggning blir en ljudinspelning från mötet tillgängligt.

Efter årsmötet redovisades ett erbjudande från SK3JR, Jemtlands Radioamatörer att organisera årsmötet 2021 i Östersund den 23-25 april. SSA:s styrelse tar beslut vid kommande styrelsemöte.

Förhoppningsvis kommer vi att kunna träffas för ett traditionellt årsmöte nästa år.

Anders SM6CNN

SSA ordförande

Författare: SM5YRA