Sören SM2DLA 75 och Kurt SM3XJK 60 år

Söndagen den 3 juli 2016 firar vi följande jubilarer:

Sören Wallén, SM2DLA, Skellefteå, fyller 75 år. Han är född i Sundsvall men från den 1 juni 1972 då Sören fick sitt T-certifikat #9932 har han bott på Östergatan i Skellefteå, drygt 200 meter från E4:an och 500 meter söder om Skellefteälven som går genom staden. På Google Earth Street View ser man tydligt Sörens tre-elements beam. Sören har, eller har haft, ett sommar-QTH i Kåge; en dryg mil norr om Skellefteå. QSL-kortet är resultatet av ett QSO med Mats SM2NIM (SK 2011) på 144 MHz FM via Umeåklubbens repeater SK2RLJ (QTH Rödberget). Klicka på bilden så ser ni tydligare vad Sören hade för utrustning vid tidpunkten för detta QSO.

DLA 82

Kurt Lexin, SM3XJK, Söderhamn, fyller 60 år.  Den 6 juli år 2000 skrevs ett klass 2-certifikat ut till Kurt som redan när han blev lyssnarmedlem SM3-7941 i november 1996 bodde i södra Söderhamn. Inget QSL från Kurt har hittats ännu.

Vi hurrar för Sören och Kurt!

Författare: SM6JSM