Sören SM1LF 80, Leif SMØYHR och Lars SM3WNL 60 år

Lördagen den 2 januari 2016 fyller följande tre personer jämna år:

LF_m 99

Sören Strand, SM1LF, Visby, fyller 80 år. Första gången han blev omnämnd i gamla Televerkets E:22 (callboken) var utgåvan från den 15 februari 1952. Sören hade tilldelats signalen SM3AQD eftersom han bodde i Sundsvall. Det blev många år i Norrland, bl.a. på Frösön och i Älvsbyn (SM2AQD). 1972 tappade Sören signalen, men redan 1979 återfinner vi honom, nu med signalen SM1LF i Visby (samma adress som nu). Sören pendlade mellan SM3 och SM1 ganska länge, men är nu definitivt bosatt på Gotland. Han är fortfarande en aktiv golfspelare och har dessutom den trevliga bisysslan att viga folk som kommer till Gotland för att gifta sig. Sören är även aktiv i samhälleliga och politiska frågor. QSL-kortet här ovan är från 1999 och är skänkt till arkivet av Lars SM6NT som hade QSO med Sören på 80 meter CW den 9 maj. Kortet här nedan är från den 10 februari 1953 då Sören hade pratat med Axel SM3AST på 144 Mc/s i precis två timmar!

LF_m AQD_m 53

60 år fyller Leif Pettersson, SMØYHR. Han fick sin signal den 18 mars 2003 och den 19 december samma år blev han medlem i SSA. Leif bor en dryg mil söder om Stockholm City, knappt 500 meter från Farsta Centrum.

Även Lars Virtanen Ridell, SM3WNL, fyller 60 år. I QTC #8 1997 kan man läsa att Lars just fått sin signal, SM5WNL. Han bodde vid denna tid i Bålsta, bara drygt fyra mil nordväst om Stockholms slott (fågelvägen), men strax innanför gränsen till C-län; därav femman i callet. Sedan många år bor Lars i södra delen av Gävle, 800 meter från E4.

Vi hurrar för Sören, Leif och Lars och hoppas på ett gott nytt år 2016!

Författare: SM6JSM