Sölve SM3BPY 75 år

Torsdagen den 2 juli 2015 firar vi Sölve Engströms, SM3BPY, 75-årsdag. Han gick med i SSA som lyssnarmedlem SM3-2994 den 8 maj 1958. Sölve bodde i Sollefteå vid den här tiden, ända fram till 1982 då han bosatte sig en dryg halvmil sydväst om Långsele centrum. Sölve tjänstgjorde en period i Congo i mitten av 60-talet, och i arkivet finns ett QSL från SM3BPY/9Q5 som vi visar om fem år. Sölve meddelade den 9 september 1959 att han fått sin signal, men som syns av QSL-kortet här nedan så hade han fått den ett par månader tidigare. QSO den 2 augusti 1959 med Karl Uno SM4BQI på 7 MC CW.

BPY_m 59

Ett fyrfaldigt hurra för Sölve!

Författare: SM6JSM