SMØADQ Per-Gustaf 90, SM4CVE Ulf 75 och SM5DXU Göstha 70 år

Lördag 30 augusti har det hunnit bli och vi firar tre medlemmar:

SMØADQ

90 år fyller Per-Gustaf Svanberg, SMØADQ, Åkersberga. Han blev medlem som SM6ADQ på våren 1949, då boende i Våmb, en liten by ett par kilometer väster om Skövde. Den 12 oktober 1950 meddelade Per-Gustaf att han flyttat till Sundsvall, SM3ADQ, men från augusti 1968 är Åkersberga hem-QTH (drygt tre mil nordost om Stockholm). Sedan den 13 december 2002 är Per-Gustaf Ständig Medlem #265.

SM5DXU

70 år fyller Göstha Sjöström, SM5DXU, Uppsala. Han blev lyssnarmedlem SM5-3744 sommaren 1965 och lite senare SM5DXU, då boende i Västerås (på minst fem olika adresser). 1980 blev han SM3DXU och bodde en tid i Sundsvall. QSL-kortet är från ett QSO med SM7SSA (detta var innan SK infördes för klubbar) på 80 meter AM.

SM4CVE

Så har vi glädjen att gratulera en av våra hedersmedlemmar, Ulf Sjödén, SM4CVE, numera boende i Kil (två mil nordväst om Karlstad). Ulf blev medlem i SSA i januari 1963 då hans adress var Oskar-Fredriksborg som ligger på ön Rindö utanför Vaxholm. Snart blev det dock Göteborg där Ulf bodde till pensioneringen i början av 2000-talet. Ulf har en lång “meritlista” inom SSA och jag ska här bara nämna att han varit verksam i styrelsens under många år, varit distriktsledare under många år, ordnat utställningar för SSA under många år (bl.a. i Friedrichshafen) osv. Han har även ett stort frimärksintresse som bl.a. resulterat i nedanstående bok:

SM6CVE ham stamps cat

Att samla på radiorelaterade frimärken har han gemensamt med många amatörer världen över, förutom medförfattaren också vår redaktör för “Världsradiolyssnare”-spalten i QTC Christer Brunström. QSL-kortet här nedan avspeglar frimärksintresset – klicka på bilden!

CVE_m 83

Förutom alla ovan nämnda aktiviteter var Ulf flitig på banden, och deltog bl.a. i Församlingsjakten med liv och lust och gav ut församlingar främst i Bohuslän. År 1990 fick Ulf en hedersnål och 2001 blev han invald som Hedersmedlem #61 i SSA.

Ett fyrfaldigt hurra för våra jubilarer!

Författare: SM6JSM