SM6DGR Erik 91 år och SM7EBI Lars 70

Måndagen den 28 april kan vi gratulera följande två jubilarer:

SM6DGR
91 år fyller idag Erik Bergsten, Mölnlycke, SM6DGR. Han är en av våra absolut mest kända radioamatörer. Känd långt utanför våra snäva perspektiv, mest på grund av att han var ansvarig för TV-klassikern “Tekniskt Magasin” under 30 år. “Den Gamble Refwen” eller “Den Galne Redaktören” som han kallade sig själv började sin bana som radioamatör den 15 februari 1949 då han skrev upp för B-cert och fick signalen SM5MU. De intensiva TV-åren på 50- och 60-talet ledde till att Erik tappade SM5MU, men när han återupptog hobbyn 1970 fick han den nuvarande signalen SM6DGR. I QTC nr 4 2013 på sidan 33 och 45 kan den som vill läsa mycket mer om Erik (äldre QTC går att läsa på vår hemsida!). QSL-kortet här ovan är intressant såtillvida att det är från ett QSO den 11 juli 1975 på 2 meter FM med Birger SM6AOB när Erik var Maritime Mobile från Rörö i församling O 15.

SM4EBI
SM7EBI, Lars Sundberg, Jönköping, fyller 70 år. Lars blev medlem i SSA den 12 februari 1968 som lyssnarmedlem SM7-4000. 1968 flyttade han till Charlottenberg och 1973 till Arvika. 1979 bar det av hem till Jönköping igen, där han fortfarande bor. QSL-kortet är från ett QSO med Nils SM6PF på 144 MHz CW, den 13 juni 1969, under Charlottenberg-tiden.

Ett stort grattis till båda jubilarerna!

 

Författare: SM6JSM