SM4MWH Leif 60 och SMØMLZ Patrik 50 år

På påskaftonen har vi två jämnt fyllande medlemmar att fira:

Leif Schönning, SM4MWH, fyller 60 år. Han blev medlem i SSA den 1 december 1981. Leif bodde då i Kristinehamn, men anmälde i september 1982 att han flyttat till Molkom, där han fortfarande bor. Molkom ligger 4 mil nordväst om Kristinehamn och 15 km nordost om Forshaga.

Patrik Pihl, SMØMLZ, fyller 50 år. När han blev medlem den 16 oktober 1981 bodde han i Norsborg, drygt 15 km sydväst om centrala Stockholm. Han bor numera på Södermalm. Patrik har anammat specialsignalmöjligheterna och använt sig flitigt av olika specialsignaler för olika “expeditioner” till IOTA-öar och använt 7S5Z, SAØP, 7SØI, 8SØP och SGØX vid olika tidsperioder.

Ett jättegrattis till båda jubilarer!

Författare: SM6JSM