SK6AW: digitalt möte om contesting +vågutbredning 24 november 2022

Vi upprepar vårens uppskattade möte. Hisingens radioklubb SK6AW bjuder härmed in till ett öppet möte för alla radioamatörer som är intresserade av contesting och vågutbredning.
Vi vänder oss både till dig som är nyfiken på eller har erfarenhet av contesting och vill på detta sätt skapa intresse för området och vår klubb.

 Agenda

  • SK6AW – Information om vår klubb
  • Vågutbredning på de lägre frekvenserna
  • Hur vinner man CQWW? – reflektioner, erfarenheter från ES9C
  • Diskussion – Vad kan vi med modesta stationer lära oss från storfräsarna?

Vi kommer att berätta om klubbens verksamhet där tävlingsaktiviteter, vår radiostation där kamratskapen står i fokus. Därefter kommer Björn SM6EHY att hålla ett föredrag om de speciella vågutbredningsfenomenen på de lägre frekvenserna följt av vår externa gäst Jaan SM0OEK som berättar om sitt besök på och erfarenheter från superstationen ES9C i Estland. Avslutningsvis kommer vi att ha en kort diskussion om radiosportens framtid – möjligheter och utmaningar.

 Tid, plats och anmälan

Mötet äger rum klockan 19-21 torsdagen den 24 november digitalt via Zoom.

Anmälan och inloggningsdetaljer via mail till klas.reinholdsson@gmail.com.

Gå gärna in på vår hemsida http://sk6aw.net

Välkommen till en intressant kväll!

SM6JWR/SD6F Klas

ordförande SK6AW

Author: SM5YRA