Sigvard SM7DMT 92, Calle SM5BF 80, Carl-Eric SM6CPY 70 och Pontus SMØRUX 50 år

Tisdagen den 21 april 2015 har vi en illuster samling födelsedagsbarn att fira. Vi tar dem som vanligt i åldersordning – äldst och klokast först!

SM7DMT

Sigvard Bonserud, SM7DMT, fyller 92 år. Hässleholmare i stort sett hela livet, åtminstone sedan den 10 januari 1966 då han blev medlem. QSL-kortet är från den 25 juli 1973 då Sigvard befann sig i Västerås och hade QSO med SM5KP som också var ute och rörde på sig.

Calle BF 95

SM5BF, Carl-Henrik Walde, Täby, fyller 80 år. Hedersmedlem #56 sedan 1998 och en outtröttlig supporter till SSA på många plan. Calle, som vi kallar honom till vardags, är ständigt involverad i projekt som alltid har med radio att göra. Kulturellt intresserad; säkerligen starkt influerad av konstnärshustrun Karin. Många år engagerad i lokalklubben TSA (Täby Sändareamatörer). En tidig utövare i rävjakt med många troféer som bevis. Inom SSA har han innehaft flera positioner, varav vice ordförande under många år. Sammankallande i den grupp som tillsattes för att arbeta om SSA:s stadgar. Målet var att banta styrelsen, och det blev så effektivt att Calle eliminerade sitt eget förtroendeuppdrag som vice ordförande. De senaste åren har han med acklamation blivit vald till årsmötets ordförande; en uppgift han skött med elegans och bestämdhet och därigenom helt säkert sparat årsmötesdeltagarna många timmars överflödiga diskussioner. Senast vi skrattade åt hans avslutande historier var så sent som i förrgår – på årsmötet i Lysekil. Utanför SSA har Calle haft många tunga uppdrag genom sitt arbete (han har civilingenjörsexamen som grund) och är fortfarande engagerad i bl.a. den vart tredje år på Fårö arrangerade internationella konferens som samlar experter och forskare från hela världen. I stället för QSL-kort har jag denna gång valt ovanstående glada kort som föreställer Calle på hans 50-årsdag (jag har räknat ljusen). Som bevis för att Calle lyssnade på amatörradio innan han fick licens visar jag härunder en lyssnarrapport som han skickade till SM3LX i Härnösand den 20 februari 1950. Klicka på bilden (och förstora vid behov) så ser ni att han var oerhört saklig och noggrann redan för 65 år sedan!

bf_m lyssnarrapport 50

Vi har ytterligare en Calle som fyller jämna år idag: Carl-Eric Jonsson SM6CPY. Han bor i Ljung som ligger mitt emellan Falköping och Borås. När han blev medlem i SSA på våren 1964 bodde han emellertid i Vaggeryd och fick signalen SM7CPY. Vintern 1967-68 flyttade Carl-Eric till Ljung. Calle är en framstående DX-are och har själv varit ute i världen på DX-peditioner. Jag kan bl.a. nämna 5H3CJ (Tanzania), S21YD (Bangladesh), VP8DMO (Falklandsöarna!) och 9XØPY (Rwanda). I senaste numret av QTC kan ni på sidorna 41-42 läsa om hans tredje expedition till Rwanda som gav drygt 5000 QSO. QSL-kortet här nedan är ett minne från Calles QSO #95 med SM6CMU Ingemar på julaftonen 1961 på 80 meter CW.

CPY_m 61

Yngst bland dagens jubilarer är Pontus Falk, SMØRUX, som fyller 50 år. Han fick sitt T-cert #70441 den 15 oktober 1986 och den 17 november 1999 höjde Pontus till högsta klass genom att klara telegrafiprovet. Pontus har som så många andra “drabbats” av de digitala moderna, och nu senast D-Star. Sedan ett år tillbaka är han SSA:s funktionär för digitala moder. Pontus har bott i södra Stockholmsområdet de senaste 30 åren (Älvsjö, Johanneshov, Bandhagen) men har även ett fritidsboende i Tällberg i Dalarna där han använt sig av specialsignalen SI4R. Till vardags hittar vi Pontus som hotellchef på Kungsholmen. 2005-2006 var han webmaster för vår hemsida.

Pontus SM0RUXvid Bergs Slussar, Göta Kanal, under en tur med Kanalbåt till Borensberg.   Bilden är tagen sommaren 2010
Pontus SMØRUX vid Bergs Slussar, Göta Kanal, under en tur med kanalbåt till Borensberg.
Bilden är tagen sommaren 2010

Ett stort grattis till samtliga fyra jubilarer!

Författare: SM6JSM