Sigvard SM7DMT 91 år, Dag SM5LW 70 och Henrik SM3XSE 40 år

Annandag Påsk har vi nöjet att gratulera 3 jubilarer:

SM7DMT
91 år fyller SM7DMT, Sigvard Bonserud. Han blev medlem i SSA den 10 januari 1966 och har vad jag kan utröna varit Hässleholm trogen hela livet. Däremot har Sigvard gjort utflykter med radion vilket ovanstående QSL bevisar. Det är från ett QSO med Wiktor SM5KP/3 (SK 2002) den 25 juli 1973 på 80 meter från Västerås.

SM5LW
70 år fyller Dag E Sigurd, Enskededalen. Han fick först signalen SM5CPA, men ganska omgående ändrades den till SM5LW. Första QTH var Johanneshov som framgår av QSL-kortet, som är från ett QSO med Ingemar SM6CAW (SK 2007). 1966 flyttade Dag ut till Tyresö, men har nu bosatt sig i Enskededalen, bara ett stenkast från Johanneshov söder om Södermalm.

40 år fyller Henrik Persson, Gävle. Han fick sin signal den 16 oktober 2001 och blev medlem i SSA samma månad.

Vi gratulerar alla tre födelsedagsfirare med ett kraftigt hurra!

Författare: SM6JSM