SF3HF läger på Hemsön pågår 2 – 4 maj

HEMSÖN fredag efterniddag

IMG_7264
– Är ni för långt ifrån oss för et besök, så hoppas vi att ni kör våra tre diplomstationer i helgen, hälsar SM3UQO Björn, som är huvudansvarig för SF3HF lägret på Hemsön.

För tredje året genomför Sundsvalls radioamatörer SK3BG sitt radioläger på Hemsön vid Ångermanälvens utflöde i Bottenhavet. Lägret pågår från fredag lunch till söndag eftermiddag. Ett knappt 30-tal radioamatörer är förhandsanmälda. Förra året räknade arrangörerna också in fyrtiotalet oanmälda dagsbesökare.

Deltagarna kommer att aktivera den gamla fästningen på ett stort antal moden: Kortvåg SSB, CW, Psk31 och RTTY. Man har utrustning för att köra två meter och sex meter samt FM på VHF, UHF och D-Star. Man kommer även att köra två remotesystem, ett lokalt och ett via SK3BG i Sundsvall.

Omfattande planering
Den stora organisationen kräver omfattande planering.
– Vi började planera för årets läger redan när vi plockade ner efter fjolåret, säger SM3UQO
Björn Ohlsson, som är huvudansvarig för lägret. Vi har haft fem personer som med sina respektive grupper  av medarbetare svarat för nyckelfunktionerna övergripande planering, förläggning och förplägnad, internet anslutningar och allt som hänger samman med det samt en radiodel där det gällt att hålla ordning på körtiden och frekvenser mm.

Korttidsdiplom
Nytt för i år är att klubben instiftat ett korttidsdiplom som går ut på att under andra till
och med fjärde maj ha förbindelse med tre stationer i närområdet. Stationerna det gäller är SF3HF, SK3BG och SI9AM. Varje förbindelse ger 10 poäng, sammanlagt 30 poäng.

-När man har sina 30 poäng kan man mot en avgift på 50 kronor erhålla diplomet, berättar SM3EXM Erik Edblad, som knäckte idén. Den som inte lyckas få kontakt med någon av de tre stationerna under den aktuella perioden får en chans till. Om man under maj månad har förbindelse med 10 stycken SM3-or kan man också få ihop tio poäng som kvalificerar till diplomet.

Läs mer om SF3HF-lägret på SK3BG:s hemsida.

Författare: SM7DZV