Senaste inläggen

QTC nr 4, 2024 – Ionosfærisk spredning av LA0BY

I detta nummer har LA0BY, Stefan bidragit med artikeln ”Ionosfærisk spredning på 144 MHz”, artikeln omfattar 16 sidor A4. På grund av utrymmesbrist i detta nummer är flera ingående bilder relativt små och kan därför vara en smula svårtolkade. Därför återges underlaget i original här. LA0BY – Ionosfærisk spredning.pdf

Bidrag till Bulletin, QTC, ssa.se och kalendern på ssa.se

När du önskar få ut information om en händelse eller leverera en artikel använder du följande adresser: Bulletinen –  QTC1 –  ssa.se2 –  Kalendern –  /1                      Skicka gärna underlag per e-post. I stort sett hanterar redaktionen alla filformat. Material i PowerPoint eller liknande program undanbedes. Om möjligt, komplettera underlaget med en Acrobat-fil på det…

QTC nr 12, 2020

En mer än 40 år gammal mottagare för mottagning av Grimeton/SAQ på 17,2 kHz. En okonventionell VLF-mottagare, superheterodyn utan induktanser. I filen hör man hur tonen stiger ett kort tag när sändaren slås av och frekvensen går ner, detta beror på att lokaloscillatorn ligger högre än signalfrekvensen. Ljudfilen hittar du här.