Senaste inläggen

QTC nr 12, 2020

En mer än 40 år gammal mottagare för mottagning av Grimeton/SAQ på 17,2 kHz. En okonventionell VLF-mottagare, superheterodyn utan induktanser. I filen hör man hur tonen stiger ett kort tag när sändaren slås av och frekvensen går ner, detta beror på att lokaloscillatorn ligger högre än signalfrekvensen. Ljudfilen hittar du här.