Rune SA7BLR, Terje SM4RHU och Uwe SM6JWU – alla 70 år

Tisdagen den 11 april 2017 kan vi fira något så ovanligt som tre 70-åringar!

Vi börjar med Rune Fernström, SA7BLR, Kvidinge. Han skrev provet för Lars SM7GMI den 13 april 2010 och fick sitt certifikat en vecka senare. Rune bodde på Topasvägen i norra delen av Hyllinge; 150 meter från E4. 2014 flyttade Rune 8 kilometer rakt österut, till ett QTH som ligger en halvmil sydväst om Kvidinge centrum.

Terje Wormdal, SM4RHU, Karlskoga, fick en trevlig julklapp 1985. Den 19 december skrevs nämligen hans T-certifikat #19902 ut och postades till Flygfältsvägen, där han fortfarande bor på norra sidan om E18. På Google Earth Street View ser man en vertikalantenn på fastigheten. Den 24 februari 2012 blev Terje Ständig Medlem #598, vilket meddelades i QTC #4 och bulletinen vecka 9.

Vi avslutar med Uwe Schuldt, SM6JWU, Halmstad. Han blev lyssnarmedlem SM6-6357 den 30 maj 1978, och den 24 november samma år skrevs T-certifikat #14213 ut och postades till Bergängsvägen i den norra delen av Halmstad. 1980 flyttade Uwe till den nuvarande adressen som ligger i den sydöstra delen av staden. Återigen, på Google Earth Street View ser man med all önskvärd tydlighet Uwes två antenner (klicka på fotot). Om man tittar utmed gatan ser man samtidigt grannen Kjells SM6KRE antenn! Även Uwes xyl Marianne har signal: SM6JYM. Sedan augusti 2013 har Uwe en extra signal för digitala ändamål – SG6JWU.

Inga QSL att visa upp idag, men vi hurrar ordentligt för våra tre 70-åringar Rune, Terje och Uwe!

Author: SM6JSM