Rolf SM2AQT 80, Svante SM6YOZ 70 och Nils SM3RNN 50 år

Söndagen den 11 september 2016 firar vi tre jubilarer:

80 år fyller SM2AQT, Rolf Malmgren, Holmsund. Han blev medlem i SSA den 17 mars 1960 och hade då en postboxadress i Holmsund. 1964 figurerar en gatuadress (Persgatan) i norra delen av orten, men från 1966 till idag (50 årsjubileum!) ligger Rolfs QTH på Villagatan i Holmsund, bara 150 meter från Blå Vägen (E12) och drygt två kilometer från färjeläget där man tar färjan till Vasa i Finland. Jag tjatar om Google Earth Street View, men faktum är att om ni kollar upp Rolfs adress får ni en perfekt bild av hans hus och antenner. QSL-kortet kommer från Olov SM5CNL (SK 2011) som den 27 februari 1964 hade QSO med Rolf på 80 meter CW. Sändare var en Geloso, mottagare en R1155 och antennen en G5RV. Som framgår av kortet var Rolf medlem av FURA och är så fortfarande – drygt 50 år senare!

AQT 64

70 år fyller Svante Andreae, SM6YOZ, Söne (c:a 15 kilometer väster om Lidköping). Han hade nyligen fått sin signal när han den 5 februari 2004 blev medlem. Han bodde då liksom nu i den lilla byn Söne som enligt Wikipedia är mycket gammal by med kyrka från 1100-talet. Svante bor endast någon kilometer från Vänerns strand. Den 23 mars 2011 blev Svante SSA:s Ständiga Medlem #560. Inget QSL i arkivet.

Nils Axman, SM3RNN, fyller 50 år. När Nils den 24 april 1986 fick sitt T-certifikat #70186 bodde han i tätorten Bergby som är belägen utmed E4:an cirka tre mil norr om Gävle. I 1989 års callbok är adressen ändrad till Furumovägen i Gävle, knappt tre kilometer från Centrum och där bor han fortfarande. Stadsdelen heter Strömsbro. Tyvärr inget QSL från Nils heller.

Vi gratulerar Rolf, Svante och Nils och hoppas på trevligt firande!

Författare: SM6JSM