Robert SA7BRM 60, Harri SM1OII och Jimmy SM7RJL 50 år

Fredagen den 4 december 2015 firar vi följande tre medlemmar:

60 år fyller Robert Lundgren, Vellinge, SA7BRM. Den 26 december 2010 skrev Robert upp för Lars SM7GMI och den 4 januari 2011 var den nya signalen utdelad. Robert hade redan varit medlem sedan den 14 januari 2010 med lyssnarsignalen SM7-8283. Robert bor i självaste Vellinge centrum; c:a 15 km söder om Malmö.

OII_m 83

Harri Urhonen. SM1OII, fyller 50 år. Den 13 april 1983 skrevs hans T-certifikat #18525 ut och Harri blev SM3OII, eftersom han då bodde i Härnösand. Den 26 augusti 1983 blev Harri medlem i SSA. I mitten av 80-talet flyttade Harri till Gotland. Till en början bodde han i Burgsvik men flyttade ett par år senare till Hablingbo; c:a fem mil söder om Visby. QSL-kortet är från ett QSO med Kungliga Göta Signalregemente, SL6DH i Karlsborg, den 28 september 1983 på 40 meter CW. Harri hade en TenTec Triton 544 och en Inverted Vee Dipol. På 90-talet var Harri distriktsledare för SM1. Sedan den 28 januari år 2000 är Harri Ständig Medlem #148.

Även Jimmy Thorell, SM7RJL, fyller 50 år. Han har alltsedan han fick sitt certifikat i januari 1986 bott i Kalmar. 2009 flyttade han från Oxhagen till nuvarande QTH, bara en kilometer från brofästet på Ölandsbron. Inget QSL har jag funnit i arkivet hittills.

Ett ljudligt hurra för Robert, Harri och Jimmy!

Författare: SM6JSM