Resultat SSA Portabeltest höstomgången 2023

LB4FH/Kjetil QRV från Jaernstrendene. Länk till Youtube videon=klicka pä bilden.

I slutet av augusti var höstomgången av SSA:s portabeltesten. Nu har resultatet kommit, tack SM5IMO/Dan!

34 deltagare från Norden: 23 stycken från Sverige/SM, 8 från Norge/LA, 2 deltagare från Dankmark/OZ och 1 från Finland/OH.

Hela resultatlistan + kommentarer hittar ni här: CONTESTSPALTEN.

LB4FH/Kjetil har en trevlig video om hur det kan vara att köra portabeltest, han körde från Jærstrendene LAFF-0111 / LA-2526.

Klicka på bilden här till höger!

 

 

 

Author: SM5YRA