Resultat SMP våren 2024

LC1P/..vinnare i klassen

Under helgen kom resultaten från portabeltestens våromgång 2024. Totalt skickade man in 61 loggar. Här nere översikt av vinnare i varje klass.

Single Operator-CW             SM0OEK/P

Multi Operator-CW               SL0CB/4/P

Single Operator-SSB            LC1P/P

Multi Operator-SSB              SK0MM/P

Single Operator-Mixed         LA1KHA/P

Multi Operator-Mixed           SK3BG/P

Fixed Operator-Mixed          SM9T

Se hela resultat listan + kommentarer/bilder via länken HÄR.

LC1P/Jan Erik: vinnare i Single Operator-SSB

Du är väl med den 18 augusti när vi kör höstomgången 2024?

Källa: Dan/SM5IMO

 

Author: SM5YRA