Radio Nord 60 år!

Mv “Bon Jour” (Bild Facebook – Radio Nord Revival)

Ni kanske minns Radio Nord som startade den 8 mars 1961? Det är 60 år sedan!

Nu är det aktuellt med en sändning av Radio Nord Revival från Ringvalla utanför Sala den 7-8 mars på kortvåg i 49-metersbandet, då det är 60 år sedan starten av sändningarna från sändarfartyget Bon Jour. Det är en temporär licens med 10 kW och någon av följande frekvenser används: 6035, 6060, 6130 och 6200 kHz. Man kommer att skifta mellan olika frekvenser under sändningarna för att undvika störa andra rundradiostationer i 49 metersbandet.

Mera information finns om sändningsschemat här:  https://www.facebook.com/groups/144438508950612

 

Källa: Facebook + SM5KRI/Krister

Författare: SM5YRA