Radio Moskva stänger … inte ännu

Radio Mosva fortsätter sända
Källa: ARRL

Uppdaterad 2013-12-30
■ Den 20 december klippte vi ur ARRL:s nyhetsbrev en notis som handlade om Voice of Russia (VOR), f.d. Radio Moskva. Enligt då känt skulle VOR sluta sända vid årsskiftet. Ryktet om radiostationens död förefaller dock ha varit kraftigt överdrivet. Påtagliga förändringar är dock att vänta såväl beträffande frekvenser som sändningscheman.

Under första kvartalet 2014 kommer VOR att sända sammanlagt 38 timmar per dygn på kortvåg, inte totalt 38 timmar under första kvartalet, som anges i notisen vi saxade. Huvuddelen av sändningarna riktas mot Mellanöstern och övriga delar av Asien. Sammanlagt 15 sändningstimmar riktas mot resten av världen: Europa, Afrika, Amerika och Oceanien.
Redaktionen tackar den vakne besökare som uppmärksammade oss på felet. Han har dessutom summerat de sammanlagda sändningstimmarna och kommit fram till att den planerade sändningstiden blir 33 timmar per dygn, inte 38. Skillnaderna i uppgifterna kan möjligen bero på variationer mellan olika dygn och att den officiellt angivna siffran 38 timmar utgör ett genomsnittsvärde.

Klicka här för länk till ARRL:s uppdatering om VOR.
Tnx Hans SM0IMJ för tipset!
Läs vår ursprungliga notis från den 20 december.

■ ARRL:s nyhetsbrev denna vecka rapporterar att Radio Moskva stänger verksamheten vid årsskiftet. Kjell PB3SM (alias SM6CPI) berättar om sitt första möte med stationen, som numera heter Voice of Russia:
– Den första station som jag hörde, när jag vid ett tillfälle av nyfikenhet lyssnade på kortvågsområdet på familjens Dux, var Moskvaradion svenska sändning. Med tiden övergick de många starka signalerna, med deras enahanda innehåll, mera till att att bli en källa till irritation, tillsammans med störsändarna österifrån.
– Men nu är en epok slut. Voice of Russia, som Radio Moscow numera heter, slutar sända på kortvåg med utgången av 2013, enligt veckans ARRL Newsletter.

Författare: SM7DZV