QSL till småländerna – Stoppdatum 20 maj

Nu är det åter dags att städa i QSL-hyllorna och tänka på de små länderna. Det har gått c:a ett halvår sedan senast och alltså dags igen för en påstötning. Stoppdatum då jag tänkte mig vara klar för utskick är denna gång   20 maj. Välkomna!
Nästa utskick planeras till slutet av november.
73 Janne SM5DJZ
SSA’s Utgående QSL-by

Författare: SM7DZV