Publik granskning av KonCEPT-boken, andra upplagan

Under ett års tid har en liten grupp arbetat med att revidera SSA:s utbildningsmaterial. Fokus i detta arbete har legat på att uppdatera boken KonCEPT för Amatörradiocertifikat till en ny andra upplaga.

Syftet har varit att täcka kraven enligt CEPT HAREC, och att uppdatera med avseende på förändringar i föreskrifter, standarder och rekommendationer under de 20 år som gått sedan första upplagan.

Material som tidigare legat i separata supplement har nu inkluderats i boken och flera helt nya kapitel har lagts till.

Mycket arbete har lagts på digitalisering och strukturering av grundmaterialet från den tidigare versionen av boken. Detta lägger även en grund för en kommande webbasserad kurs som ett komplement till läroböckerna.

Efter denna stora uppdatering har vi genomfört en intern granskning, och nu är det är dags för fler ögon att granska och komma med förslag på förbättringar där vi missat.

Vi bjuder därför in alla intresserade att granska och lämna kommentarer på utkastet till ny bok.

I den version som vi nu publicerar återstår arbete med layout. Sidantal, placering av bilder med mera är i ett ofärdigt tillstånd tills dess att vårt layout-team fått göra det jobbet. Det skall dock inte hindra att själva innehållet kan granskas.

För att vi ska kunna hålla reda på inkomna kommentarer, ber vi er att använda följande återkopplingsformulär:
https://goo.gl/forms/h1et2PUo7HSNEZou1

Korrigeringar kommer löpande att införas i den publicerade versionen under tiden som granskningen pågår. Vänligen ange därför vilket delkapitel en kommentar avser, i stället för sidnummer, eftersom sidnumren kan ändras från dag till dag.

Vi hoppas att denna uppdaterade och moderniserade version av KonCEPT skall komma till god nytta i klubbarnas kursverksamhet och underlätta studierna mot ett amatörradiocertifikat.

Behärskar du Git?

SSA-Akademins arbete sker på GitHub. Om du är kunnig i Git och har använt dig av GitHub (eller vill lära dig) så kan du besöka vår sida genom att klicka på bilden till höger.

Mycket nöje!

//SSA-Akademin

Author: SA2BLV