PTS och provfrågebanken

 Som tidigare meddelats har PTS tagit över arbetet med provfrågorna. PTS arbetar för att ha en ny provfrågebank tillgänglig under våren 2014. Därefter kan kursledare och utbildningsansvariga behöva anpassa utbildningen i större eller mindre grad. Målsättningen är att prov utförda efter utbildning under höstterminen 2014 ska baseras på den nya frågebanken.

Författare: SM7DZV