PTS förslag till delegationsbeslut och avslag på begäran om instegscertifikat

Utdrag ur ledare i kommande QTC 3/2017

SSA har tagit emot ett uppdaterat förslag till delegationsbeslut från PTS. Man har beaktat några av de synpunkter angående provförrättning som SSA lämnade i november. En del förtydliganden vad gäller SSA:s roll i myndighetsutövningen har också gjorts.

SSA:s synpunkter om tilldelning av anropssignaler har ignorerats och i stället har man lagt till ytterligare villkor, som innebär att många väl inarbetade tävlingssignaler kommer att bli ogiltiga.

SSA anser att det är omöjligt att konstruera ett regelverk som förutser alla olika skäl en enskild användare kan ha för att söka tilldelning av en viss anropssignal. Ju mer detaljerat och komplicerat regelverket görs, desto svårare blir det att tolka och desto större är risken för oförutsedda och oönskade konsekvenser i enskilda fall.

Den mest allvarliga följden blir dock en bristande rättssäkerhet. Vissa användare får använda sina anropssignaler för all typ av trafik, andra inte. En anropssignal som fått användas i decennier kan plötsligt bli helt ogiltig utan annan anledning än att ett visst datum infallit.

SSA kan inte acceptera förnyad delegation enligt nuvarande förslag.

Som skäl för att man vill undanta ytterligare serier av anropssignaler anger PTS att man vill reservera serier för exempelvis instegscertifikat.

Men i samma andetag har PTS kategoriskt avslagit vår begäran om införande av instegscertifikat.

Vi måste nu söka nya vägar att motivera våra ungdomar, och även äldre, att delta i vår hobby. Amatörradions framtid i Sverige blir en akut fråga som kommer att diskuteras under kommande årsmöte på Fårö.

Author: SM6CNN