Per SM5BM 91 år

in_m bm_m ob_m

Per A Ståhl, SM5BM, fyller 91 år. Han fick sin signal den 29 maj 1947, och sedan dess har han varit ”Pelle BM” bland radiovännerna. Det skulle gå att fylla en halv QTC med berättelser om och med Per, men en snabb resumé passar sig bättre här i grattisspalten: Per är en av de få medlemmar som bott på samma adress i närmare 70 år (kanske t.o.m. från födseln för 90 år sedan 1925?). Det enda som ändrats är postadressen som var Helenelund till 1982 då den gamla fina postorten fick ge vika för namnet Sollentuna. QSL-kortet är från ett QSO den 19 september 1948 på 40 meter med radiolegenden Karl Fridén, SM6ID. Per var utbildad radiotelegrafist och så sent som i Stockholmskatalogen 1965 står den titeln kvar. Per klättrade vidare på samhällsstegen och blev med tiden byrådirektör på Försvarets Materielverk, huvudavdelningen för flygmateriel (på den tiden vi hade en mängd flygflottiljer). Per har alltid omgett sig med radiovänner, och var nära vän till vår tidigare arkivarie, Åke SM5OK, vilket medförde att Per bidrog med materiel vid många tillfällen. En händelse som satt spår i arkivet var mordet på Folke Bernadotte i Jerusalem den 17 september 1948. Per tog hem meddelandet om greve Bernadottes död via amatörradion och det skrevs mycket om detta i dåtidens dagstidningar. Sändaramatörerna blev i ett slag kända för allmänheten. På bilden (klicka!) här ovan ser vi Pelle i mitten, omgiven av Gösta SMØOB till vänster och Knut SMØIN till höger. Plats och datum inte kända – kanske ett OTC-möte på 90-talet? Per var en av de första som blev Ständig Medlem i SSA – den 13 december 1999.

BM_m 48

Ett stort grattis Per!

Författare: SM6JSM