Påminnelse om AM-testen den 2 augusti

AM-testen 2014, höstomgången, går den 2/8 kl 07-09 UTC.
Regler: se SommarBulletin nr 3 (extra) eller Arboga Radioklubb.
73 de Christer, Bulletinredaktör´n

SM7DZV Erik
Share