Senaste inläggen

.


PTS Tillsyn

Ärendet är ännu inte avslutat. Vi har korrigerat/kompletterat vårt tidigare svar på två punkter: – PTS anmärkning angående kunskapsbevis/certifikat – PTS anmärkning angående provhandlingar SSA har i skrivelse till PTS informerat om följande åtgärder: – De certifikat som utfärdats under delegationsperioden fram till 2015-10-01 kommer att ersättas. Vi avvaktar en eventuell ny mall från PTS. – SSA kommer att, i…

Kingman Reef försvunnet

Våra pressgrannar ARRL rapporterar att Kingman Reef (KH5) strukits från DXCC-listan. Det främsta skälet är inte – som man skulle kunna tro – att Kingman Reef bara nätt och jämnt sticker upp över vattenytan. Snarare handlar det om att den legala statusen ändrats. Kingman administreras numera tillsammans med Palmyra, och kommer från och med idag att räknas till samma DXCC-område…

Möte med PTS 21 mars

SSA har i måndags träffat Post- och telestyrelsen med anledning av det pågående tillsynsärendet. Vi presenterade vårt system för kvalitetssäkring av provförrättningsverksamheten. Med de beskrivna åtgärderna har vi, så långt det är möjligt, säkerställt att delegationsbeslutet följs. Därefter följde en mycket öppen diskussion angående provförrättning och certifiering. SSA hoppas nu att PTS ska finna våra åtgärder tillräckliga, så att tillsynsärendet kan…

EMF, Referat från Arbetsgruppen för EMF möte hos SSM 16 mars

Den 16 mars hade Arbetsgruppen för EMF ytterligare ett möte i Stockholm
med Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och Post- och telestyrelsen, PTS.

Mötet leddes denna gång av Torsten Augustsson/SSM och Arbetsgruppen
representerades på mötet av Petter Gärdin/SSA, Jonas Hultin/SSA, Michael
Josefsson/ESR och Jan Edenquist/FRO.

Övriga närvarande var Henrik Olsson/Elsäkerhetsverket, Pia Högset/PTS,
Peggy Haase/PTS, Lars Eklund/PTS, Hélène Asp/SSM, Sara Sundin/SSM och
Jimmy Estenberg/SSM.

Mötet handlade enligt kallelsen om hur “SSA, ESR och FRO aktivt kan bidra
till att öka och upprätthålla medlemmarnas kunskapsnivå avseende strålskydd”.
Den av SSM framtagna mötesagendan bifogas.

Skriv ett par rader!

Det är du som är medlem och läsare som skall påverka Vi kommer i år att göra en ny översyn av webbplatsen ssa.se och tidningen QTC. Syftet är att bli ännu bättre på information och service för medlemmarna. Du har kanske tankar om vilka förändringar du skulle vilja se i tidningen och på nätet? Nya ämnen, avdelningar, länkar och layouter som…

Instegscertifikat

Styrelseproposition angående instegscertifikat. Bakgrund SSA projekt ”Amatörradio i skolan 2015-2016” vars första etapp genomförts i slutet av 2015 har fått ett mycket positivt mottagande. Rapporter finns publicerade i QTC 12/15 och 3/16. Många elever har visat stort intresse för hobbyn amatörradio. Givetvis har frågan ställts hur blir man radioamatör. Detta har fört till frågan om nybörjarcertifikat eller instegscertifikat. Vår ungdomssatsning…

Marsnumret av QTC på väg ut

Marsnumret av föreningstidningen QTC Amatörradio är på väg ut i medlemmarnas brevlådor. Ur innehållet: Bygg aktiv miniantenn för mottagning Piraterna på Öresund – om Radio Syd Elektromagnetiska fält och amatörradio DX på långvåg Amatörradio i skolan Kallelse till SSA årsmöte