Onlineröstning inför SSA Årsmöte 2020

På grund av rådande coronapandemi genomförs det uppskjutna årsmötet över Skype tisdagen den 6 oktober kl 18:00 med deltagande av styrelse och några funktionärer. Medlemmarna ges tillfälle att rösta i förväg per brev, e-post eller efter inloggning på medlemssidorna. Läs mer om detta i septembernumret av QTC.

För att minska belastningen på kansliet vill vi att du röstar online i första hand.

Så här gör du.

  • Klicka först på ”Logga in” i menyraden
    • Om du inte redan har skapat en inloggning så får du här möjlighet att skapa en inloggning. Du behöver då ditt OCR-nummer som finns på sista sidan av QTC. Ni som av någon anledning inte har något OCR-nummer löser detta genom att skicka ett mail till sm6eat@ssa.se. Ange då anropssignal eller lyssnarsignal och att du vill ha OCR-nummer.
  • När du är inloggad dyker det upp en extra länk i menyn ”Rösta”. Alternativt klickar du här: Röstningsformulär

Onlineröstningen är öppen 2020-09-01 kl 00:00 till 2020-09-30 kl 23:59. Gör gärna din röstning så snart som möjligt, du kan göra om den hur många gånger du vill inom tidsperioden.

Röstar du på annat vis så skall röstningen vara SSA tillhanda senast 30 september. Om det inte med önskvärd tydlighet framgår vem som röstat, kasseras rösten. Röstning kan bara ske en gång eller om röstning skett på flera sätt, kasseras rösten. Röstningen är enskild (Det går inte att rösta med fullmakt för någon annan, som vid ordinarie årsmöte).

Author: SM6EAT