Nya rävsändaren ”Mickelina” testad vid en första jakt vid Oxsjön

Första Mickelinajakten Oxsjön
Rävjägarna firar det framgångsrika testet av Mickelina efter jakten vid Oxsjön. Fr.v. Robert Petersson SM6GHS, Tilak Rajesh Lakshmana, Themis, Erik Sandwall SM6RXZ, Ingvar Andersson SM6ERS och Bengt Lindberg SM6BLT (banläggare).

Göteborgs Rävjägare har byggt nya sändare, med tillhörande programmeringsenhet, till sin radiopejl-verksamhet. Grejerna är provkörda under den första jakten vid Oxsjön, och allt fungerar till full belåtenhet.

Den första jakten med Göteborgs Rävjägares nya rävar, Mickelina Dual Band, gick fin-fint! Solen sken denna aprilkväll och alla jägare var ivriga att få höra de nya sändarna. Mickelina består av en handhållen programmeringsenhet (kallad PRAL) samt 10 st sändare med möjlighet att sända på 3,5 MHz, 144 MHz eller båda banden samtidigt.

all foxes
De tio rävsändarna syns i vänster och höger rad. Deras programmeringskablar går till en kopplingsbox, där också programmeringsenheten (PALen) är inkopplad.

Integrerat i Mickelina finns också en elektronisk stämplingsfunktion, likt SportIdent. Jägarna har individuella stämpelpluggar med sig och vid stämpling skrivs pluggens nummer och stämplingstid in i minnet. Pluggarna läses sedan av vid målgång.

Alla delar av Mickelina, dvs rävarna, stämpelpluggarna och PRALen, innehåller PIC mikro-controller som sköter de olika funktionerna (programmering, nyckling av sändare etc) samt kommunicerar med varandra.

De tio rävsändarna syns i vänster och höger rad. Deras programmeringskablar går till en kopplingsbox, där också programmeringsenheten (PRALen) är inkopplad.

Erik SM6RXZ vann första jakten
Banläggaren Bengt Lindberg, SM6BLT, ordnade en trevlig jakt på både 3,5 och 144 MHz, runt Oxsjön. Programmering med hjälp av PRALen och utläggningen av rävarna gick utan problem, och det gjorde även jägarnas stämplingar och utläsningen av deras stämpelpluggar. Erik Sandwall, SM6RXZ, vann jakten. Han var för övrigt den ende som sprang på 144 Hz. Rävarna låg bra till (inte för djupt ner i dalar) så tack vare bra startpejlingar från en hög kulle blev det inte så lurigt.

Välkomna på Rävjakt!
Nu är säsongen igång med Mickelina! Vi hoppas att många jägare kommer och springer på jakterna. Alla är välkomna! Titta in på GRJ:s egen hemsida om du bor i närheten av Göteborg: www.svenskalag.se/grj. Där kan du hitta vårt program. Den svenska hemsidan är www.pejla.se.

Rävjakt är kul, och vi tar väl hand om alla nybörjare och visar hur det går till!

73 de GRJ

Author: SM7DZV