Katastrofsamband

Efter de svåra jordbävningarna i Turkiet används i första hand 28,540 MHz, men vid behov även 3777 kHz samt 7092 kHz. Vi bör lämna dem fria, och tänka på att även om vi inte hör trafik på de frekvenserna, kan man försöka få kontakt därifrån med dåliga antenner och kanske också nerkörda batterier.

Källa: FRO bulletin

Author: SM5YRA