Nils SM6JGP 80 år

Lördagen den 15 april 2017 firar vi Nils Engström, SM6JGP, Mariestad, som fyller 80 år. Nils gick direkt på högsta klassen och fick sitt A-certifikat #14205 den 11 april 1978. Medlem i SSA blev Nils den 15 november 1978, men det är möjligt att Nils var medlem tidigare; det står nämligen “återinträde” på registerkortet. I så fall var Nils troligen lyssnarmedlem innan certet kom. Adressen har hela tiden varit Sommarvägen i Mariestad, och med hjälp av Google Earth Street View ser man Nils villa med ett antal antenner på taket mycket tydligt. Nils far, SMYF till en början, därefter SM5YF och på 30-talet SM1YF i Kiruna (jo, SM1 var nordligaste delen av Sverige till andra världskriget). Enligt en artikel i QTC nr 10 1985 (sidorna 370-371) fick pappa Gunnar sin första gnisttändare redan julen 1917. Han lärde sig telegrafi genom att lyssna på Karlsborgssändarens telegrafiutsändningar på 20-talet, och 1927 avlade han prov och fick ett kungabrev med  signalen SMYF. Distriktssiffrorna infördes först 1929. Nåväl, detta ska handla om Nils, och QSL-kortet är från den 13 september 1981 då han hade ett QSO med Lars SM6NT på 144 MHz FM. Nils körde mobilt från Gräfsnäs och det var som ni ser hans absolut första QSO på två meter.

Vi gratulerar Nils hjärtligt på 80-årsdagen!

Författare: SM6JSM