Några intressanta websidor

Videos från Contest University i Dayton. Session 8-Contest Radio Performance rekommenderas särskilt.
http://arvideonews.com avsnitt 145 handlar om CQ-Magazines problem avsnitt 146 presenterar Flexradio`s nya 6300.
73 Anders SM6CNN

SM7DZV Erik
Share