MY DX SUMMIT – med nya möjligheter

Efter att ha skrivit in sin egen lokatorruta, kan man direkt få en utbredningsprognos från VoACAP, genom att klicka på anropssignalen till ett rapporterat DX.
Efter att ha skrivit in sin egen lokatorruta, kan man direkt få en utbredningsprognos från VoACAP, genom att klicka på anropssignalen till ett rapporterat DX. (Se skärmdump.)

— Av Kjell Ström SM6CPI —

Från och med 10:00 UTC idag, 21 november, har DX SUMMIT startat den nya sajten MY DX SUMMIT med nya möjligheter, alltför många för att räkna upp här.

Bland annat kan man, efter att ha skrivit in sin egen lokatorruta, direkt få en utbredningsprognos från VoACAP, genom att klicka på anropssignalen till ett rapporterat DX, se skärmbilden.

Läs manualen för att utnyttja möjligheterna fullt ut
För att man till fullo skall kunna utnyttja de nya möjligheterna, rekommenderas en genomläsning av de utförliga anvisningarna (på engelska) under Tutorials.

Du når den nya sajten genom  den tidigare URL-adressen http://www.dxsummit.fi

Författare: SM7DZV