Möte mellan PTS och SSA om anropssignaler

PTS 140416
Idag onsdag 16 april 2014 kl. 09 infann sig SSA:s ordförande Tore SMØDZB, kassaförvaltare Lennart SM5AOG och den ansvarige för anropssignaler Eric SM6JSM, på PTS lokaler vid Valhallavägen i Stockholm för ett möte beträffande fortsatt handhavande av anropssignaler; både grundsignaler och specialsignaler. Närvarande från PTS sida var Lars Eklund (SMØEAP), enhetschef för PTS spektrumtillsyn, Christer Jonson (SAØBFC), handläggare Spektrumavdelningen (Mobil radio och Amatörradio), och Nina Gustavsson, jurist på Spektrumutvecklingssektionen.

SSA fick 1999 tillstånd att utfärda specialsignaler enligt regler som uppställdes mellan PTS och SSA. Från 2004 utfärdades även grundsignaler i SA-serien av SSA. 2006 utökades delegeringen. Sent 2011 sände PTS ett delegationsbeslut till SSA som begränsade regelverket från 2006. Under 2012 hade SSA och PTS flera möten som i oktober det året resulterade i ett förslag om nytt regelverk för specialsignalerna, och i viss mån även grundsignalerna. På grund av omorganisation inom PTS och prioriteringar på andra ärenden har det nya regelverket försenats.

Nu har vi emellertid kommit överens och från den 1 maj kommer de nya reglerna att gälla. Det återstår att sätta dagens överenskommelse på pränt vilket kommer att ske direkt efter påsk. En utförlig rapport/protokoll sammanställs av PTS och kommer att publiceras på vår hemsida. Jag ska bara här helt kort redogöra för huvudpunkterna:

SSA delegeras även i fortsättningen att dela ut grund- och specialsignaler i enlighet med det nya regelverket. Specialsignaler får utdelas i prefixserierna SB SC SD SE SF SG SH SI SJ 7S och 8S. Inga signaler i SM eller SA-serierna kommer att delas ut. Giltiga skäl för utdelande av signal är: Contest/DX-körande, evenemang, specifika expeditioner och jubiléer. Specialsignalerna ska inte användas vid normala QSO eller över repeatrar osv. Giltighetstiden skall vara ett år i taget.

En specialsignal skall bestå av prefix (2 tecken), en distriktssiffra och ett suffix bestående av en, två eller tre bokstäver. I undantagsfall kan fyra bokstäver i suffixet godkännas (t.ex. WARD – World Amateur Radio Day), men då får inte totala längden överskrida sju (7) tecken. Ansökan om tilldelning av anropssignaler ska ALLTID ställas till SSA.

Beträffande grundsignalerna kommer ett par intressanta nyheter, men vi publicerar reglerna på hemsidan när vi har den exakta ordalydelsen. Klubbsignaler delas i fortsättningen ut med prefixet SK+siffra+2 bokstäver. SL-signaler delas ut av Försvarsmakten = 2 bokstäver i suffixet, och den signalansvarige hos FRO = 3 bokstäver i suffixet varav den första är Z.

PTS DZB AOG 140416
SMØDZB Tore och SM5AOG Lennart utanför PTS i morse.

Eventuella frågor kan ställas till signal@ssa.se, men räkna inte med något svar förrän efter det att vi fått reglerna fastställda! För snabbreferatet ansvarar SM6JSM.

Författare: SM6JSM