Mikael SAØMIK 30 år

Fredagen den 7 augusti 2015 har vi endast en jubilar att fira:

Mikael Andersson, SAØMIK, Stockholm, fyller 30 år. Han skrev upp för Robert-Gunnar SMØKCR så sent som den 6 april i år och fick på egen begäran signalen SAØMIK redan fyra dagar senare och blev SSA-medlem direkt. Mikael bor i en del av Stockholm som heter Ekensberg, strax väster om Gröndal, och bara 100 meter från farleden mellan Stockholm och Mariefred. Stora Essingen ligger 200 meter rakt norr om Mikaels QTH.

ABM_m 55

Vi har naturligtvis inte hunnit få något QSL från Mikael att visa upp, så dagens illustration blir ett QSL som vi kan fira ett idag 60-årigt QSO med. Det är vår medlem SM5ABM, Bengt Lindell, som hade QSO med SM5BDY, Evert Källander “Mr Diplom Sverige” (SK 2009), den 7 augusti 1955 på 80 meter CW.

Ett stort grattis till Mikael!

Författare: SM6JSM