Meddelande från styrelsen

Från styrelsens möte i Sollentuna har idag, 10 maj 2015, följande information erhållits:

  • “SSA:s webredaktör Erik, SM7DZV har i meddelande till styrelsen avsagt sig sitt uppdrag.
  • Styrelsen tackar Erik för det värdefulla arbete han lagt ner för att gestalta en innehållsrik hemsida med aktuella nyheter och värdefull information.
  • Styrelsen arbetar tills vidare tillsammans med Eric, SM6JSM för att hålla hemsidan aktuell.

Efter att Tore, SM0DZB har lämnat ordförandeposten har han också önskat att lämna de båda funktionerna som sammanhållande för EMC-gruppen och gruppen som uppdaterar vårt utbildningsmaterial.

  • Sammanhållande för EMC-gruppen blir tills vidare Anders, SM6CNN.
  • Sammanhållande för utbildningsmaterialet blir Jonas, SM5PHU.”

Styrelsen genom ordf. Anders SM6CNN

Kommentar från Eric SM6JSM:

Jag beklagar att Erik SM7DZV avsagt sig uppdraget som nyhetsredaktör på vår hemsida. Det har varit ett nöje att arbeta tillsammans med Erik DZV. Jag fortsätter med “grattisspalten” och har framfört till styrelsen att jag endast lägger ut viktiga meddelanden tills dess att styrelsen finner en nyhetsredaktör. Styrelsen uppskattar säkert om ni som känner er manade att aktivt arbeta med hemsidan hör av er till hq@ssa.se !

Författare: SM6JSM