Mauritz SM3TSZ 70 år

Mauritz Johansson, SM3TSZ, Sollefteå, fyller idag 70 år. Han blev medlem i SSA 1989 som SM3-7499 och den 27 september 1990 fick Mauritz sitt C-certifikat #72076. Sollefteå är beläget c:a åtta mil nordväst om Härnösand. Om ni skriver in hans adress i Google Earth Street View så får ni se en mast med beam plus en vertikal. Inget QSL i arkivet har ännu hittats.

Ett stort grattis till Mauritz!

Författare: SM6JSM