Lyssna på QTC – vi provar en ny medlemsservice

För våra medlemmar med nedsatt syn har vi under åren producerat QTC Amatörradio som en taltidning. Det är Eric SM6JSM som med sin fina stämma ägnar ganska många timmar åt varje nummer för att läsa in QTC. Nu välkomnar vi alla medlemmar i SSA till denna service. Ta med QTC i bilen, på joggingrundan och i hängmattan!

För att lyssna loggar du först in uppe till höger som medlem.
Sedan går du in på TIDNINGAR här ovan.
Därefter väljer du QTC Taltidning i menyn som kommer upp till vänster.
Sedan väljer du år och utgåva och markerar en mp3-fil för att lyssna.
Du kan antingen välja hela tidningen i en fil eller varje artikel som ligger i egen fil.
I din telefon gör du på samma sätt och du bör kunna lyssna på filerna direkt.

Vi provar med detta koncept och kommer att putsa på saken. Behöver du hjälp med något eller har nyttiga synpunkter kan du kontakta oss här. Trevlig lyssning!

Författare: SM6ZEM