Lykke SMØFAS 70 och Magnus SM7WVS 50 år

Ny vecka igen, måndagen den 22 juni 2015, och vi har två jubilarer att fira:

Lykke Olesen, SMØFAS, fyller 70 år. Han blev medlem i SSA den 22 april 1976, och har ända sedan dess (och troligen ännu längre tillbaka) bott på ön Djurö i Stockholms skärgård, Värmdö kommun, nästan så långt ut i skärgården man kan komma med bil. Utanför ligger bara Runmarö och Sandhamn. Till Stockholms centrum är det 4,5 mil rakt västerut.

Magnus Blomfeldt, SM7WVS, Nybro, fyller 50 år. Att han hade fått anropssignal i klass Cept 2 rapporterades i QTC nr 8 1998 och i nummer 9 konstaterades att Magnus blivit medlem i SSA. Han bor inte inne i centrum utan en dryg halvmil väster om Nybro, som i sin tur ligger tre mil väster om Kalmar.

Hittar tyvärr inga QSL-kort från Lykke eller Magnus, men vi gratulerar dem hjärtligt på födelsedagen!

4X4QG 65

I samhället Hertzelia (ofta stavat Herzliya) finns en klubbstation “Hertzelia Municipality Club Station”. Idag exakt 50 år sedan, den 22 juni 1965, hade 4X4QG QSO med Axel SM5AST (normalt SM3AST) på 15 meter CW. Med tiden kom ovanstående trevliga QSL. Hertzelia ligger c:a en mil norr om Tel Aviv.

Författare: SM6JSM