Lennart SM2AZG 75, Kenneth SAØBZA 70 och Peter SA5BYO 50 år

Idag, måndagen den 18 april 2016, firar vi tre medlemmar lite extra:

Lennart Sandberg, SM2AZG, fyller 75 år. Han blev medlem i SSA den 2 april 1959, 17 år gammal, då boende i Varmvattnet, ett par kilometer norr om Tavelsjö och c:a tre mil nordväst om Umeå. På hösten 1961 flyttade Lennart till Enskede söder om Stockholm, och därefter följde 20 år med ganska många adresser i Stockholm, Södertälje, Skärholmen och Enhörna. 1982 återvände Lennart till Tavelsjö och där bor han fortfarande. Om man skriver in adressen i Google Earth Street View ser man ett antal antenner, både på taket och gräsmattan! QSL-kortet är från ett QSO med Karlsborgs stolthet SL6AL den 1 juni 1959 på 40 meter CW. Om ni klickar på kortet ser ni tydligt att Lennarts station bestod av TX CO EL83, RX 1155B och en Hertz-antenn. Inpt 5 wtts.

AZG 59

Kenneth Christensson, SAØBZA, fyller 70 år. Den 10 mars 2012 skrev han provet för Robert-Gunnar SMØKCR och den 21 mars fick han sin licens och signal. Den 4 juni samma år blev Kenneth medlem i SSA. QTH är Vallentuna, c:a tre mil norr om Stockholm.

Peter Johansson, SA5BYO, Linköping, fyller 50 år. Den 5 mars 2012 träffade han provförrättare Gunnar SA5AKL och eftersom Peter blev godkänd fick han sin signal två dagar senare och blev samtidigt medlem i SSA. Peter bor i den relativt nya stadsdelen Lambohov i sydvästra Linköping, som är en av de amatörtätaste städerna i Sverige i relation till folkmängden. Inga QSL ännu i arkivet från Kenneth eller Peter.

Ett stort grattis till Lennart, Kenneth och Peter!

Författare: SM6JSM