Leif SM5VXO 70 och Linus SM5OUU 50 år

Fredagen den 15 januari 2016 gratulerar vi två av våra medlemmar:

70 år fyller Leif Tollén, SM5VXO, Linköping. Leif blev lyssnarmedlem SM5-7835 under 1995 och i QTC nr 10 1995 informerades alla om att Leif fått sitt certifikat. Den 17 januari 2011 blev Leif Ständig Medlem #548. Linköping har varit QTH sedan han blev medlem, även om han flyttat inom staden. Hittar tyvärr inget QSL i arkivet.

OUU 85

Linus Tolke, SM5OUU, fyller 50 år. Även han bor i Linköping, men när Linus fick sitt certifikat i slutet av 1983 bodde han i Svedala och fick följaktligen signalen SM7OUU. Medlem blev Linus den 27 januari 1984. Omkring sekelskiftet flyttade Linus en del, bodde i Kisa ett antal år, men bor sedan vintern 2012-13 i Linköping. I december 2009 blev Linus Ständig Medlem #514. Intressena inom amatörradio är flera, bl.a. CW (är medlem i SCAG) och radiosamband, men framför allt radioscouting. Linus är SSA:s kontaktperson gentemot scouterna så det är till honom ni ska vända er när det gäller scoutfrågor. Linus är medlem i SK5EU och har varit (är?) aktiv i Radio Ryd på 95.5 MHz, som är studenternas radiostation. QSL-kortet är från den 28 mars 1985 då Linus hade QSO med Ernfrid SM7AIO på 2 meter FM via R8:an.

Vi hurrar för Leif och Linus!

Författare: SM6JSM